سفارش تبلیغ
صبا

زندگی روباتی

یکشنبه 91/1/27 12:36 صبح| | نظر

در طول بخش اعظمی از زندگی...

رفتاری چون یک روبات داشته ایم و

عکس العمل هایمان مطابق گفته ها و اعمال سایرین بوده.

اکنون تصمیم بگیریم..

نگاهمان به مردم و رخدادها به جای ترس

آکنده از عشق باشد و

بدین طریق ادعای آزاد بودنمان را تحقق ببخشیم.


آرشیوها

پیوند‌ها

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس