سفارش تبلیغ
صبا

قانون عشق

یادداشت ثابت - چهارشنبه 90/12/18 12:36 صبح| | نظر

قانون عشق می گوید:دادن=گرفتن

تحت این قانون وقتی عشقی را به سایرین عرضه می کنیم همان عشق بی درنگ به خودمان بازمی گردد.

این قانون بر مبنای وفور همیشگی عشق استوار است.

وجود ما همواره سرشار از عشق است و منبع عشق هرگز تمام شدنی نیست.

وقتی عشق خود را بی هیچ قید و شرط و توقعی عرضه میکنیم...

چشمه عشق در وجود ما جوشان تر و پر آب تر از قبل می شود.

قانون دنیای مادی:دادن هر چیز به دیگران=از دست دادن آن چیز

این قانون بر مبنای نقصان و کاستی استوار است.

این قانون باعث می شود تا هرگز ما واقعا احساس رضایت نکنیم.

مسئله اینجاست که در این جهان مادی چیزی وجود ندارد که...

بتواند رضایتی کامل و همیشگی در اختیار آدمی قرار دهد.

 


آرشیوها

پیوند‌ها

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس