سفارش تبلیغ
صبا

برای خدا

پنج شنبه 90/11/20 10:47 صبح| | نظر

برای اینکه خدا لطفش و رحمتش و آمرزشش شامل حال ما بشه:

- باید اخلاص داشته باشیم - سرمایه ای میخواهیم که از همه چیزمون بگذریم و برای اینکه از همه چیزمون بگذریم باید شبانه روز دلمون و وجودمون و همه چیزمون برای خدا باشه

 - اون قدر پاک باشیم که خدا کاملا ازمون راضی باشه

 - قدم برمیداریم  برای خدا باشه قلم برمیداریم برای خدا باشه برای رضای خدا باشه حرف میزنیم برای رضای خدا باشه شعار میدیم برای رضای خدا باشه همه چیز همه چیزمون برای رضای خدا باشه.

 اگر اینچنین باشیم پیروزیم و شکست معنا نداره برای ما...

                                                                                                                         (شهید حاج ابراهیم همت)


آرشیوها

پیوند‌ها

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس